Materialet er righoldigt og nemt: Med litteratur, film, musik, opgaver og web-værktøjer

Her får du et overblik over, hvad materialet består af, og hvad du kan bruge det til. Det er ”grydeklart” og lige til at bygge et spændende og varieret forløb med. Til ét fag eller til flere. Til en fagperiode eller til fulde temauger. Til 1.-5. klasse.

Eleverne er "på"

Der er masser for eleverne at opleve og lære, og du kan nok godt regne med engagement og interesse i klassen fra start til slut. Det er i hvert fald den melding, vi får fra næsten alle lærere landet over. 

De fleste lærere bruger materialet til et længere tema i et eller flere fag – eller til 1-2 fulde temauger. Men mindre kan også gøre det. Det hele er tilrettelagt, så det er nemt at skalere.

Mange bruger også U-landskalenderens materiale i deres klasser år efter år – og eleverne glæder sig til det. Alt indholdet er nemlig nyt hvert år – landet, de faglige tematikker, bogen, filmene og opgaverne. Derfor får eleverne hvert år ny læring og oplevelser, men samtidig er de fortrolige med både formen og de grundlæggende måder at arbejde på.

Det består materialet af

 • Elevbogen i stort format med fortælling af Bodil El Jørgensen og masser af faktastof og flotte illustrationer.
 • Lærervejledningen og lærer-ressourcer på hjemmesiden.
 • Opgavebanken med masser af gode fagopgaver til 1.-5. klasse.
 • Film, fakta og oplevelser til eleverne på hjemmesiden.
 • 2 web-værktøjer og iPad-app, hvor eleverne skal researche og formidle. 

Idéen bag: Engagement og høj faglighed

Vi prøver at tilstræbe høj fagfaglighed og didaktisk kvalitet – samtidig med at skabe en spændende og engagerende oplevelse. Materialet lægger op til, at eleverne selv skal undersøge, observere, danne hypoteser og formidle stof – altså en tilgang, der passer godt med Forenklede Fælles Mål. Materialet arbejder også i høj grad med Det 21. århundredes kompetencer.

I år bliver eleverne sendt på en spændende rejse rundt i ørkenlandet Jordan. De møder menneskerne, kulturen og naturen – og de møder de syriske flygtninge i lejrene og i de store byer. Der er en klar rød tråd gennem det hele. Tematikkerne bliver udfoldet i bogens fortælling, i spændende opgaver til forskellige fag og klassetrin, i filmene og i hjemmesidens ressourcer og interaktive værktøjer.

Elevbogen skaber en god helhed og identifikation for eleverne. Men du kan også lave en god periode uden elevbogen. F.eks. hvis du vil fokusere på N/T og matematik – eller på andre danskfaglige kompetencer end læsning.

Et grundforløb plus moduler med opgaver til hvert fag

Du får et grundforløb, der giver eleverne en god introduktion til Jordan, til de syriske flygtninge og de vigtigste andre tematikker. Oven på dette kan du så kombinere en række fagmoduler med ”grydeklare” opgaver, så det passer lige til de fag og den tid, din periode skal dække. 

Opgaver – brugsklare og med faglige mål

Alle opgaver er beskrevet trin-for-trin og ligger klar som printvenlige opgaveark her i lærer-universets Opgavebank. De indeholder aktiviteter, der er differentieret efter klassetrin.

Alle opgaver og aktiviteter er udviklet, så de understøtter væsentlige kompetencer og målpar i hvert fag og på hvert klassetrin. I hver opgave finder du derfor de mål, der understøttes – plus forslag til læringsmål og tegn på læring for klassen. Så er det nemt at dokumentere eller evaluere elevernes faglige udbytte. Bagerst i lærervejledningen finder du også et skema med overblik over alle de målpar, som materialet understøtter – og hvilke opgaver, der særligt gør det.

 

Klik for at bladre i bogen

Elevbogen - fiktion og virkelighed af Bodil El Jørgensen

Elevbogen er materialets tematiske omdrejningspunkt. Du kan godt bruge opgaver og andre dele af materialet uden elevbogen, men den er god som rød tråd eller som intro til et forløb. I kan evt. også høre den som lydbog, oplæst af skuespilleren Peter Mygind.

Bogen er på 64 sider med stor skrift. Teksterne har varierende længde og lix. Her på hjemmesidens 'Opdag Jordan' ligger historien og læselet-eventyrene også som digitale medlæsnings-bøger. Her kan eleverne læsetræne ved at se teksten side for side - og få siden læst højt.

Resumé: Årets nye fortælling, ’Månestenen’, er skrevet af Bodil El Jørgensen. I Jordans hovedstad Amman bor mange mennesker, som er flygtet fra krigen i Syrien. En af dem er den 10-årige pige Nour og hendes familie. De savner livet i Syrien. Nours storesøster Asma er særlig hårdt ramt. Familiens lykke-månesten, som Nour fik af sin bedstemor, forsvandt i ørkenen under flugten. Asma er sikker på, at tabet af månestenen og familiens ulykke har med hinanden at gøre. Nu sidder Asma for det meste hjemme i den lille lejlighed. Hun er trist og indelukket. Nour beslutter sig for at give Asma glæden tilbage, så hun får lyst til at komme i skole igen. Men hvad skal hun stille op?

Bogen rummer også tre sjove læselet-eventyr med inspiration fra 1001 Nat og den lokale fortælletradition. Desuden faktastof i form af billedtekster, bokse og temasider, som kan bruges i arbejdet med opgaver. Bogen er illustreret med flotte fotos af Jeppe Gudmundsen-Holmgreen og fabulerende tegninger af Dorte Bengtson.

Hjemmeside og iPad-app: Læring, sjov og materialer

Opdag Jordan:

Denne sektion kan eleverne bruge som introduktion, som ekstra research eller som underholdning. Her høster de på en sjov måde indtryk om landet på egen hånd – gennem film, billedserier, quizzer, infografik og en lille faktabog.

Ultra og Ramasjang:

Her kan eleverne se flere film (hvis du ikke viser dem i klassen i undervisningen og f.eks. spisepauserne). Her ligger alle DR’s film om Jordan og de syriske flygtninge – med Isabel, med Morgan og Isa fra BaseBoys og med Nørd – plus serien om syriske flygtningebørn i Danmark.

Flygtning:

Adgang til Dansk Flygtningehjælps særlige filmoplevelser, hvor man kan komme ekstra tæt på flygtningebørns hverdag i Jordan og se sig omkring. Flygtningehjælpen har lavet en virtual reality-”film”, hvor man skal på opdagelse med VR-briller på eller med en tablet – samt 360 graders-film, der kan ses på en almindelig computer eller Smartboard. Der hører et særligt miniforløb til med opgaver. Læs mere her.

Fotohistorier:

Komplet web-værktøj, hvor eleverne kan researche og formidle deres viden i fotohistorier med billeder, tekst og lyd ud fra opgaveemner til dansk og N/T. Læs mere her.

Lav kalender:

Komplet web-værktøj, hvor eleverne kan skabe en flot, virtuel lågekalender, der sendes til en målgruppe, I selv vælger – f.eks. forældrene eller en venskabsklasse. De researcher og formidler de deres viden bag lågerne med billeder, billedtekster og overskrifter. Læs mere her.

  

Klik for at bladre i lærervejledningen

Lærervejledningen – komplet og overskuelig

 Or10530

Lærervejledningen er i stort format på 44 sider. Du kan læse den som PDF her på siden eller få den som trykt bog med klassesættet.

Den giver et hurtigt og praktisk overblik, så du er rustet til at tilrettelægge et spændende undervisningsforløb. Den er ”håndbogsagtig”, så du kun behøver at læse de emner, der er relevante for dig. Den rummer bl.a.:

 • Stor faktasektion, der giver dig bred baggrundsviden om Jordan og flygtningene, så du kan svare på alskens elevspørgsmål. Sektionens mange fotos ligger  også klar i Billedbanken, hvis du vil vise dem på den elektroniske tavle, mens du fortæller.
 • Forslag til undervisningsforløb – med ideer til, hvordan du kan kombinere opgaver og aktiviteter til dit fag og behov.
 • Nem vejledning til web-værktøjerne til fotohistorier og Børnenes Egen U-landskalender. De er selvforklarende for eleverne, men her får du lidt ekstra tips og overblik.
 • Overblik over alle trinmål og kompetencer, der tilgodeses i hvert fag og klassetrin – og hvilke opgaver, der understøtter dem.

Lærer-universet her på hjemmesiden

Det er her, du er nu, og det rummer alle materialer:

 • Opgavebanken med alle opgaverne som opgaveark, der er lige til at printe ud. På hver fagopgave finder du også de relevante målpar og forslag til læringsmål og tegn på læring.
 • Filmbanken med alle materialets film samlet, også dem fra DR – lige til at afspille på projektor eller SmartBoard.
 • Billedbanken med fotos fra lærervejledningen, elevbogen og alle hjemmesidens billedserier, hvis du vil vise billeder for klassen eller selv vil lave særlige aktiviteter.
 • Links til endnu mere viden.

Fagkonsulent
Jeppe Bundsgaard:

Dette undervisningsmateriale er et godt eksempel på, hvordan inddragelse af et opgave-univers på computeren kan give eleverne en mere indlevende oplevelse og samtidig støtte fagligt relevante aktiviteter. Eleverne kommer i kraft af elevbogens levende og gennemillustrerede fortælling og dens faktuelle tekster med helt ud i en meget anderledes hverdag og får lejlighed til at opleve, at ikke alle børn lever et liv, som de selv gør.

De tilknyttede forløb støtter læreren og eleverne i at arbejde fagligt kvalificeret med de berørte emner. De tre forløb er tilrettelagt efter inspiration fra Teaching-Learning Cycle og inquiry based science education, så børnene skiftevis arbejder analytisk og produktivt og herigennem udvikler et fagsprog til at tale om det, de arbejder med i materialet.