Dansk Flygtningehjælps indsats

68,5 millioner mennesker er på flugt fra deres hjem rundt omkring i verdens lande. Nogle er flygtet til et andet sted i deres eget land. Andre har måttet flygte til et naboland eller endnu længere bort. Her fortæller Dansk Flygtningehjælp om deres indsats for at hjælpe de mange flygtninge.

Før 2011 var Syrien et land, hvor de fleste mennesker havde en almindelig hverdag med familie, venner, skole, job og ikke mindst et hjem. Men så kom borgerkrigen, og over halvdelen af landets befolkning er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem for at komme i sikkerhed.

Når man bliver nødt til at flygte, bliver usikkerheden en fast følgesvend: Overlever alle i familien? Kommer vi nogensinde hjem igen? Får mine børn en tryg hverdag igen? Hvad skal vi leve af? Og hvad med den fremtid, vi havde planlagt?

Til stede i over 35 lande

Dansk Flygtningehjælp blev stiftet i 1956 for at tage imod flygtninge, der søgte tilflugt i Danmark. I dag har Dansk Flygtningehjælp stadig hovedsæde i København, men langt størstedelen af arbejdet foregår nu i de kriseramte lande og nærområder verden over, hvor de fleste flygtninge befinder sig. 

Dansk Flygtningehjælp har mere end 7.000 ansatte, der arbejder i over 35 lande, og i udlandet kendes organisationen som Danish Refugee Council eller DRC.

Hjælper hele vejen fra flugt til løsning

Dansk Flygtningehjælps indsats består i at støtte flygtninge så godt muligt, lige fra en krise tvinger dem på flugt, og indtil de igen får et sikkert og permanent hjem – enten i deres hjemland eller et andet sted. Helt konkret betyder det, at organisationen løser mange forskellige opgaver. Det kan for eksempel være:

 • Uddeling af akut nødhjælp til mennesker på flugt, som mangler vand, mad og medicin.
 • Etablering af flygtningelejre, hvor flygtninge kan bo midlertidigt.
 • Minerydning, så det igen bliver sikkert at bo i tidligere krigsområder.
 • Genopbygning af ødelagte boligområder, så flygtningene kan vende hjem, når det er sikkert.
 • Rådgivning og juridisk bistand til flygtninge.
 • Traumebehandling.
 • Genopbygning af skoler og hjælp til undervisning af børn.
 • Uddannelse og støtte til iværksætteri, så flygtninge kan skabe sig en indkomst og et livsgrundlag.

Også flygtninge har ret til et værdigt liv

Alle Dansk Flygtningehjælps indsatser har et fælles formål: At hjælpe flygtninge og fordrevne, beskytte deres rettigheder og styrke deres fremtidsmuligheder.

Flygtninge er ikke skyld i, at de er blevet tvunget på flugt fra deres hjem. Dansk Flygtningehjælp forsøger så godt som muligt at støtte dem med at få værdigt liv trods deres ulykkelige situation. Derfor er Dansk Flygtningehjælps vision: Et værdigt liv for alle på flugt. 

 

7 spørgsmål om flygtninge:

1 - Hvad er en flygtning?

En flygtning er et menneske, der er forfulgt på grund af race, religion, politiske aktiviteter eller lignende, og som derfor har forladt sit hjemsted. En flygtning risikerer at miste livet, blive fængslet, tortureret eller at få krænket sine menneskerettigheder på anden vis i sit hjemland.

2 - Hvor mange mennesker er på flugt?

Omkring 68,5 millioner mennesker er på flugt verden over. Det er det højeste antal, siden man begyndte at registrere flygtninge efter Anden Verdenskrig. Ca. 40 millioner af dem er flygtet til andre dele af deres eget land. Dem kalder man ‘internt fordrevne’. Ca. 25,4 millioner er flygtet til et andet land, mens de sidste 3,1 millioner er i gang med at søge asyl i et nyt land.

3 - Hvor bor menneskerne på flugt?

Mere end ni ud af ti af alle flygtningene har søgt tilflugt i nærområderne. Det vil sige, at de er flygtet til enten andre områder af deres eget land eller til et naboland. Af de mennesker, der er flygtet til et andet land, bor 31 % i Afrika, 21 % i Asien, 17 % i Tyrkiet, 14 % i Mellemøsten, 14 % i Europa (udover Tyrkiet) og 3 % i Syd-, Central- og Nordamerika.

4 - Hvor kommer flygtningene fra?

Det rekordstore antal mennesker på flugt skyldes, at der er en række konflikter og kriser verden over lige i disse år. Mange af verdens flygtninge kommer fra blot fem lande: Syrien (6,3 millioner), Afghanistan (2,6 millioner), Sydsudan (2,4 millioner), Myanmar (1,2 millioner) og Somalia (1,0 millioner).

5 - Hvilke lande har taget imod flest flygtninge?

I forhold til landets eget indbyggertal er Libanon, Jordan og Tyrkiet de lande i verden, der har taget imod flest flygtninge. I Libanon udgør alene de registrerede syriske flygtninge 16,4 % af landets befolkning. I Danmark udgør alle flygtninge 0,6 % af befolkningen.

6 - Hvad er forskellen på indvandrere og flygtninge?

En flygtning forlader sit land på grund af forfølgelse, mens indvandrere er rejst af egen fri vilje eller på grund af dårlige levevilkår i hjemlandet.

7 - Hvorfor kan flygtningebørn have det skidt?

Man mener, at omkring 30-45 % af flygtningene i Danmark er traumatiserede. Det vil sige, at de til daglig er kraftigt præget af, at de har haft voldsomme oplevelser. Hos nogle forsvinder symptomerne efter en tid. Traumatiske oplevelser for flygtningebørn kan f.eks. være:

 • At forældre eller nære slægtninge er døde
 • At være blevet udsat for vold eller overgreb - eller at have overværet det
 • At skulle leve adskilt fra sin familie i længere tid
 • At have deltaget i krigshandlinger
 • Fattigdom og nød på grund af krig
 • Selve flugten

Syriske Flygtninge Unhcr