Masser af læring og oplevelser for små og store

I årets materiale får du to fleksible forløb med en række spændende opgaver, som understøtter Fælles Mål. Det ene er målrettet 1.-3. klasse, det andet 3.-5. klasse. Der er faglige opgaver til Dansk og Natur/teknologi – og til Billedkunst og andre praktisk/musiske fag. Forløbene kan fokuseres på et enkelt fag – eller være tværfaglige.

Eleverne skal undersøge, læse, fortolke, perspektivere og formidle det stof, de oplever i elevbogen, i filmene og på u-landskalender.dk. Og de skal eksperimentere, bevæge sig, arbejde kunstnerisk og bruge IT.

Forenklede Fælles Mål – og læringsmål

Alle opgaver og aktiviteter understøtter de faglige krav i Forenklede Fælles Mål. Lærervejledningen giver dig en samlet oversigt over, hvilke kompetencer og målpar, der tilgodeses i hvilke fag. Det fremgår også af hvert opgaveark. Desuden får du for hver opgave et forslag til læringsmål for klassen og tegn på læring, så det er nemt at dokumentere eller evaluere elevernes faglige udbytte.

Alle opgaver er beskrevet trin-for-trin og ligger klar som printvenlige opgaveark i på hjemmesidens lærer-univers i Opgavebanken.

Grydeklare og varierede forløb

Du får et gennemarbejdet forslag til to komplette og varierede forløb, der er udviklet i samarbejde med fagkonsulenter. Du får en nem oversigt over begge forløb i lærervejledningen – som sammen med læreruniverset på hjemmesiden rummer alt, hvad du skal bruge.

Forløbene er opbygget, så de er nemme at ”plukke i”: Du kan gennemføre dem i deres helhed, eller du kan frit udvælge de dele, der passer til dit behov.

 R184775

De fleste lærere bruger materialet til et forløb over flere uger i et eller flere fag – eller til fulde temauger i alle fag. Men mindre kan også gøre det. Forløbenes tematikker er koblet til filmene i Filmbanken og til elevbogens fortælling ”Månestenen”, og de indeholder er et miks af fagfaglige og kreative opgaver, aktiviteter, klassediskussioner og arbejde med at researche og formidle stof med web-værktøjer.

Til Dansk, Natur/teknologi og Billedkunst

Dansk

 Or17308

Den danskfaglige undervisning tager afsæt i Bodil El Jørgensens fortælling Månestenen. I opgaverne kan eleverne bl.a. lege med fortællingens sprog og karakterer, genfortælle, opføre læseteater og skabe deres egne fotohistorier ud fra forskellige opgavevinkler. Til hvert kapitel i bogen er der forslag til temaer, som du kan tage op i klassen – blandt andet om det at være flygtning, om at have søskende og om være noget for andre.

Eleverne kan også lave deres egne flotte, virtuelle ”Børnenes Egen U-landskalender”, som sendes digitalt til f.eks. forældrene eller venskabsklassen. Læs mere om web-værktøjet her.

Den aktivitet kan du udvide med et lille scenariebaseret Dansk-forløb om kommunikation til de større børn. Her lærer eleverne gennem fire opgaver at arbejde med målgrupper, med disponering og med hvordan man formulerer en god overskrift og en billedtekst.

Natur/teknologi

 R184544

I Natur/teknologi skal eleverne arbejde med flere jordanske temaer. De skal blandt andet undersøge, hvorfor saltindholdet i Det døde hav er 10 gange så højt som i Vesterhavet, og hvordan man dyrker saltkrystaller. Eleverne skal lave sandure/timeglas og opstille enkle vandkredsløb. Og så skal de undersøge kamelens liv og lave deres egne flotte fotohistorier om Jordans natur og historie. Opgaverne er undersøgelsesbaserede og karakteriseret ved, at eleverne skal være aktive – både når det gælder om at skrive, tegne, undersøge og reflektere. Metoden er motiverende og er velegnet til at engagere mindre bogligt orienterede elever.

Billedkunst og opskrifter

 Or13095

I Billedkunst kan I arbejde med mellemøstlige farver, motiver og materialer. Eleverne kan bl.a. arbejde med sandkunst og lave kreative produktioner med kamelmotiver og med arabiske bogstaver. Eller arbejde med farverige mosaikker i forskellige materialer og sværhedsgrader.

I Madkundskab eller som del af en festlig afslutning kan eleverne være med til selv at lave nogle af Mellemøstens mest ikoniske og lækre retter, som er meget populære i Jordan. Der er opgaveark med opskrifter, som er forenklede og lige til at gå til.

Opgaver med 360 grader-film eller Virtual Reality

Dansk Flygtningehjælp har udarbejdet mini-forløb, der handler om de syriske flygtninges udfordringer med at etablere en ny tilværelse, når flugten er ovre. Men den nyeste Virtual Reality-teknologi og 360-graders filmoptagelser fra Jordan bliver eleverne ført igennem en interaktiv oplevelse som syrisk flygtningebarn og skal løse opgaver. Med de trykte klassesæt får du Virtual Reality-briller i pap, som I skal indsætte en smartphone i for at se filmklippene. Ellers kan I se dem på SmartBoardet eller på en tablet-computer.

Faglig bevægelse

Bevægelse knyttet til den faglige aktivitet fremmer læringen. Derfor får du også en række forslag til, hvordan aktiviteterne kan suppleres med faglig bevægelse. Lav for eksempel labyrinter i skolegården, som eleverne skal guide hinanden igennem. Arranger et timeglas-løb med elevernes hjemmelavede timeglas. Eller spil med glaskugler sammen med drengene fra Amman.

Kan også bruges helt uden IT

Hjemmesiden rummer mange muligheder for at eleverne kan arbejde selvstændigt – alene eller i grupper - med digitale elevproduktioner, men undervisningen kan også gennemføres uden brug af IT. Læs fx den trykte elevbog, vis film i klassen og brug de mange opgaveark med faglige og kreative aktiviteter.

 R185725