Du får god vejledning og alle værktøjer lige for hånden

Alt er med i materialet, når du skal arbejde med U-landskalenderen. Du behøver ikke selv skaffe supplerende baggrundsstof, film eller billedmateriale, lave opgaver eller andet.

Danidas undervisningsmateriale til Børnenes U-landskalender er gjort så ”grydeklart”, som vi formår. Ideen er, at du som lærer helst skal have alt, hvad du har brug for lige for hånden – uanset hvordan og hvor langt, du vil lave forløbet med klassen.

Lærervejledningen – komplet og overskuelig

 Or11264

Den trykte lærervejledning er i stort format og på 44 sider. Der er to stk. med i klassesættet. Hvis du ikke bruger trykte bøger, kan du i stedet få den som PDF gratis. Lærervejledningen giver et hurtigt og praktisk overblik, så du er rustet til at tilrettelægge et spændende undervisningsforløb. Den er ”håndbogsagtig”, så du kun behøver at læse de emner, der er relevante for dig. Den rummer bl.a.:

  • Stor fakta-sektion med introduktion til kulturen, historien, naturen, dyrene og hverdagslivet i Jordan. Den kan giver dig bred baggrundsviden om landet, så du kan svare på alskens elevspørgsmål. Sektionens mange fotos lægger vi også klar til dig i lærernes Billedbank på hjemmesiden, hvis du vil vise nogle af dem på den elektroniske tavle, mens du fortæller. Du kan evt. få et indtryk ved at se på lærervejledningen fra sidste år her.
  • Forslag til undervisningsforløb – med ideer til, hvordan du kan kombinere opgaver og aktiviteter til dit fag og behov. Læs mere på siden om opgaver og forløb.
  • Samlet overblik over opgaverne, aktiviteterne, filmene og hjemmesidens elementer.
  • Nem vejledning til web-værktøjerne til fotohistorier og Børnenes Egen U-landskalender. De er selvforklarende for eleverne, men her får du lidt ekstra tips og overblik.
  • Overblik over alle trinmål og kompetencer, der tilgodeses i hvert fag og klassetrin – og hvilke opgaver, der understøtter dem.

Lærer-universet på hjemmesiden

Dette område på hjemmesiden rummer alle materialer til lærerne. Lærer-universet bliver tilgængeligt for dig, når hele 2018-hjemmesiden om Jordan åbner ca. 1. Oktober, samtidig med at klassesættene sendes ud. Du kan evt. får indtryk af indholdet ved at kigge på lærer-universet fra sidste år her. Lærer-universet vil rumme:

  • Opgavebanken med alle opgaverne som opgaveark, der er lige til at printe ud. På hver fagopgave finder du også de relevante målpar og forslag til læringsmål og tegn på læring.
  • Filmbanken med alle materialets film samlet, også dem fra DR – lige til at afspille på projektor eller SmartBoard.
  • Billedbanken med fotos fra lærervejledningen, elevbogen og alle hjemmesidens billedserier, ordnet i tematiske pakker. Billedbanken har du kun brug for, hvis du selv vil vise billeder for klassen eller hvis du selv vil lave særlige aktiviteter, f.eks. plakater e.l..
  • Baggrundsstof og links til endnu mere viden.

Nyhedsbrevet for lærere

Det er gratis og det giver dig info om f.eks. særlige arrangementer og muligheder – og opdatering om nye, relevante materialer. Læs mere her.

Forfattermøde og inspiration på CFU

En inspirationsdag om Børnenes U-landskalender for 2018. Det er ikke nødvendigt for at kunne bruge materialet, men du møder forfatterne bag og får ekstra tips. Læs mere her.

 Or16481